Holland winkelt
Image default
Zorg

De vijf perspectieven van psychologie

 

Psychologie is een wetenschap die zich bezighoudt met hoe wij denken en waarom wij dat doen. Waarom zijn er mensen die zich het liefst bevinden in een gezelschap van minstens tien mensen en waarom zijn er mensen die het liefst in een comfortabele stoel een film kijken. Waarom onthoudt jij dingen die anderen al zijn vergeten? Er zijn vijf perspectieven waaruit wordt gekeken naar de mens die van invloed zijn op de psychologie.

 

Het biologische perspectief kijkt naar hoe je hormonen, je genen en je zenuwstelsel van invloed zijn op je gedrag. Vanuit dit perspectief wordt dus de link gelegd tussen de psychische gesteldheid en het brein, de zenuwen en je genen. Het komt erop neer dat vanuit een biologisch perspectief jij bestaat uit je lichaam en de manier waarop die wordt bestuurd.

 

Het psychodynamische perspectief is het perspectief dat uitgaat van de invloeden van gebeurtenissen uit je jeugd. Dit perspectief is ontwikkeld door Sigmund Freud, die bekend is om theorieën als het Oedipus-complex, waardoor het minder geloofwaardig lijkt dan andere perspectieven, maar psychologen vandaag de dag zijn zeker bezig met de invloeden van de jeugd op de persoon die we later worden.

 

Het gedragsmatige perspectief gaat uit van de invloeden van buitenaf. Psychologen die alleen hiermee bezig zijn geloven niet in een vrije wil en gaan ervan uit dat mensen alleen maar handelen nadat ze zijn geconditioneerd om zo te handelen. Gedrag is volgens dit perspectief een resultaat van beloning, straf en gewoonte.

 

Het cognitieve perspectief is in bepaalde opzichten het tegenovergestelde van het gedragsmatige perspectief en gaat uit van de emoties en herinneringen die bepalen hoe wij ons gedragen en wat wij ons herinneren. Volgens dit perspectief reageren wij op dingen gebaseerd op herinneringen en hebben onze verwachtingen invloed op wat wij daadwerkelijk meemaken.

 

Het humanistische perspectief gaat uit van het verbeteren van het individu. Mensen die hierin geloven, geloven dat iedereen goed is en uiteindelijk werkt naar het verbeteren van zichzelf.

 

Als jou dit interessant lijkt zou je psychologen in de buurt kunnen vragen om nadere uitleg of studeren om psycholoog te worden.

 

https://piekerpoli.nl/