Holland winkelt
Image default
Dienstverlening

Scheidingsmediation Harderwijk: hoe belangrijk is het?

Scheidingsmediation Harderwijk is een meer betaalbare en vreedzame manier geworden om deze moeilijke en zware procedures af te handelen, maar het is belangrijk op te merken dat niet alle echtscheidingszaken voor bemiddeling in aanmerking komen.

In dit artikel leggen wij uit wanneer het passend is om de hulp van een mediator in te roepen en hoe belangrijk deze is voor een gezond echtscheidingsproces. Kijk hier eens naar!

 

Is het altijd raadzaam om aan een bemiddelingsprocedure deel te nemen?

Vaak moeten wij bij het begin van een echtscheidingsprocedure een aantal aspecten evalueren, zoals de houding van de echtgenoten, hun bereidheid om over een voor de partijen passende overeenkomst te onderhandelen, hun gunstige houding om te praten en te luisteren, en andere aspecten, zoals de vraag of de communicatie tussen de partijen duurzaam is.

Wanneer deze criteria gunstig zijn, kan scheidingsmediation een uitstekende manier zijn om het proces doeltreffend, snel en met onbetwistbare emotionele en financiële besparingen op te lossen, zonder vervolgens de deur naar de gerechtelijke procedure te sluiten.

 

Mediation voor beide partijen

Bij de aanvang van dit proces moeten de partijen voor ogen houden dat te allen tijde van alle bij het proces betrokken partijen een verbintenis tot samenwerking, goede trouw en respect wordt verlangd.

Scheidingsmediation harderwijk is mogelijk en nuttig indien beide partijen bereid zijn tot een compromis en ermee instemmen andere wegen te verkennen, zoals bemiddeling, met een voorafgaande informatiebijeenkomst, in plaats van juridisch advies in te winnen bij onafhankelijke advocaten.

 

Wat zijn de voordelen van scheidingsmediation

De hulp van een bemiddelaar kan het zoeken naar overeenkomsten aanzienlijk vergemakkelijken, aangezien hij/zij een neutrale ruimte biedt waar de partijen hun standpunten naar voren kunnen brengen.

Het is aan de bemiddelaar om de communicatie te vergemakkelijken, de standpunten dichter bij elkaar te brengen en de partijen te helpen om meerdere oplossingen voor het conflict te genereren, door te laten zien dat er meer oplossingen zijn, zonder de partijen te confronteren.

Bemiddeling kan de totale kosten van de procedure aanzienlijk verminderen en de partijen hebben meer controle over de overeenkomst.

 

Ontwikkeling van het proces

Het proces vindt plaats in gezamenlijke en individuele sessies, waarin de partijen kunnen werken aan hun gevoelens, hun belangen, de manier waarop zij communiceren en de voorstellen die zij zullen doen, naast vele andere aspecten.

Er zal een reeks resultaten worden geboekt op basis van de belangen en niet de standpunten van de partijen, met als doel niet te blijven steken in de geschillen van het verleden, maar de grondslagen te leggen voor het beheer van toekomstige conflicten en de communicatie te verbeteren, waarbij van confrontatie wordt overgestapt op samenwerking.