Holland winkelt
Image default
Auto’s en Motoren

Wat moet je weten over de zakelijke autoverzekering?

Op het moment dat je een auto wenst te kopen en wenst in te schrijven op de zaak zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor een zakelijke autoverzekering moet afsluiten. Voor veel mensen is het niet direct duidelijk op welk vlak deze zakelijke variant verschil van de gewone autoverzekering. In de basis is er in principe ook helemaal geen sprake van een groot verschil. Wel is het zo dat je aandacht zal willen besteden aan welk soort ritten er zijn gedekt door de verzekering. Doe je dus met andere woorden privéritten? Dan is het mogelijk dat deze niet zullen zijn verzekerd. Bovendien is het zo dat de verzekering in dit geval kan worden betaald door het bedrijf en niet door de bestuurder privé. Dit levert een financieel en vooral fiscaal voordeel op. Zou jij graag meer te weten willen komen over de zakelijke autoverzekering? Dan is de informatie op deze pagina zeker en vast wat voor jou!

Waarom bestaat er zoiets als een zakelijke autoverzekering?

Er zijn verschillende redenen waarom het bestaan van de zakelijke autoverzekering noodzakelijk is. In eerste instantie is dit het gevolg van het feit dat deze verzekering kan worden ingebracht als een beroepskost in een onderneming. Dat geldt natuurlijk niet voor een particulier exemplaar. In het laatste geval gaat het dan ook om een autoverzekering die zich in het bijzonder richt op consumenten. Deze voeren er geen zakelijke ritten mee uit en kunnen de verzekering logischerwijs ook niet inbrengen als een beroepskost. Dit is alvast één zeer belangrijk verschil.

Bovenstaande is natuurlijk nog zeker niet alles. Daarnaast is het namelijk ook zo dat de zakelijke autoverzekering vaak specifiek een dekking voorziet voor zakelijke ritten. Het kan hierbij dan onder meer gaan om ritten die worden uitgevoerd door bijvoorbeeld taxi- of koeriersbedrijven. Het afsluiten van een standaard, particuliere autoverzekering zou ervoor kunnen zorgen dat je tijdens dergelijke ritten niet (passend) bent verzekerd. Ga je dus met andere woorden een zakelijk voertuig verzekeren? Dan zal je daarvoor altijd een zakelijke autoverzekering willen afsluiten.

Hoe kan je een zakelijke autoverzekering afsluiten?

Een zakelijke autoverzekering afsluiten kan je net als de gewone autoverzekering doen op verschillende manieren. Van alle mogelijkheden die er bestaan geldt alleen voor de WA-verzekering een wettelijke verplichting. Dit is de verzekering die een dekking voorziet voor schade die door jou met het zakelijk voertuig werd aangericht ten opzichte van derden. Dit betekent niet dat dit type verzekering de enige is die kan worden afgesloten. Daarnaast zijn er namelijk ook nog:

  1. De beperkt casco verzekering voor zakelijke voertuigen;
  2. De volledige casco verzekering voor zakelijke voertuigen;

Voor deze beide type verzekeringen geldt dat ze een behoorlijk stukje duurder zijn in vergelijking met de gewone WA-verzekering. Daar staat evenwel tegenover dat er ook menig aantal voordelen aan verbonden zijn. Zo kan je bijvoorbeeld ook rekenen op een dekking voor eigen schade. De mate waarin deze dekking wordt voorzien is in de praktijk wel afhankelijk van het type verzekering.

Wanneer sluit je de WA+ volledige cascoverzekering af?

De WA+ volledige cascoverzekering voor zakelijke voertuigen sluit je bij voorkeur af wanneer het gaat om een duur zakelijk voertuig waar op jaarbasis ook heel wat kilometers mee wordt afgelegd. In andere gevallen weegt de hoogte van de kostprijs doorgaans niet op tegen de voordelen die deze verzekering met zich meebrengt. Hou er ook rekening mee dat er geen sprake mag zijn van opzettelijk veroorzaakte schade. Wanneer de verzekeraar dit kan achterhalen zal ook de allrisk de geleden schade niet kunnen indekken. Hier zal je dus altijd aandacht aan willen besteden.

De premie van je zakelijke autoverzekering drukken? Dat kan!

Het soort zakelijke autoverzekering die je gaat afsluiten zal in de praktijk duidelijk altijd een grote impact hebben op de kosten die ervoor moeten worden betaald. Kies er daarom altijd voor om je zakelijke autoverzekering vergelijken. Kies je bijvoorbeeld voor een gewone WA-verzekering? Dan ben je verzekerd van lage kosten. Kies je voor het afsluiten van een allrisk autoverzekering? In dat geval zal je hogere kosten moeten betalen, maar kan je tegelijkertijd wel ook rekenen op veel uitgebreidere dekkingen. Ongeacht het type zakelijke autoverzekering waarvoor je gaat kiezen is het altijd mogelijk om de kosten die eraan verbonden zijn te drukken. Hoe je dat nu precies voor elkaar kan krijgen? Dat laten we je graag hieronder ontdekken!

1.) Vergelijk alle zakelijke autoverzekeringen met elkaar

De ene zakelijke autoverzekering is de andere niet. Dit zowel niet op vlak van inhoud als voor wat de premie betreft die ervoor moet worden betaald. Dit zorgt ervoor dat je er altijd goed aan doet om een objectieve vergelijking uit te voeren tussen de verschillende mogelijkheden die er bestaan. Op die manier kom je precies te weten welk type zakelijke autoverzekering het best kan voldoen aan je eisen en verwachtingen. Bovendien zal je zo ook meteen degene met de laagste premie achterhalen.

2.) Wees je bewust van de fiscale voordelen waar je op kan rekenen

Het zakelijke voertuig dat je op je onderneming hebt ingeschreven kan je uiteraard inbrengen als een beroepskost. Dat geldt eigenlijk ook voor alle andere kosten die er betrekking tot hebben. Denk hierbij dus zeker ook aan de zakelijke autoverzekering. Ook de premie die je hiervoor dient te betalen kan dan ook zonder probleem worden afgetrokken van de winst van de onderneming. Het spreekt voor zich dat dit je in de praktijk ook altijd een bepaald (extra) financieel voordeel zal opleveren.

3.) Vergeet ook niet om aandacht te schenken aan het eigen risico

Tot slot is het ook nog mogelijk om de periodiek verschuldigde verzekeringspremie te drukken door het bereidwillig verhogen van het eigen risico dat is verbonden aan de verzekering. Van dat eigen risico wordt vaak verwacht dat ze niet kan worden aangepast, maar dat is niet juist. Het is wel degelijk binnen bepaalde limieten mogelijk om deze aan te passen. Hierdoor worden er twee concrete veranderingen doorgevoerd aan de polis, namelijk:

  1. Je zal iets meer zelf moeten betalen wanneer er zich een schadegeval voordoet;
  2. De periodieke verzekeringspremie die is verschuldigd zal lager komen te liggen;

Wil je dus graag (nog meer) de kostprijs van je zakelijke autoverzekering willen kunnen drukken? Dit bovendien zonder dat je moet inleveren op vlak van dekkingen? Dan zal je kunnen vaststellen dat het bereidwillig verhogen van het eigen risico daar absoluut een bijdrage aan kan leveren.