Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel richting een nieuwe beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarop 30 jaar geleden uitgestippeld in Amerika En daarna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenOnderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeemAls je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het ontslag, Het ontdekken van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf bankroet gaat en dat de personeelslid of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief ontslag genoemd.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse personeel Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een geheel uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Het procesverloop

Alle begeren en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je perfect georiënteerd op het specialisatie waar je werkzaam wilt zijnDit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfdeBinnen dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je nieuwe baanSamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek richting je nieuwe job gaat.

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een personeelDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en verhaal verwervenDaarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit moment glashelder ontwikkeld.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

 

Nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, plichten,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de bedrijf, de instelling,…

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor idem organisatie werkt. Een nieuw bedrijfkersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u in staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u hierna te maken met het opzegtermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.