Aanbiedingen

Wat is outplacement? Door middel van outplacement wordt een personeel richting een nieuwe beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarop 30 jaar geleden uitgestippeld in Amerika En daarna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeem. Als je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het ontdekken van wensen en competenties en sollicitatie opvang. Hoezo outplacement Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de

Read More